Potravinová pyramida

Materiál:
polykarbonát – LEXAN tloušťka 6 mm
možnost i jiného vhodného materiálu
 Cena:
délka základny: 30×30 cm, sklon stěny 52°, výška 19 cm ………..   640,-
                        30×30 cm, sklon stěny 67°, výška 35 cm ……….    780,-
                        40×40 cm, sklon stěny 52°, výška 26 cm ……….    740,-
                        40×40 cm, sklon stěny 67°, výška 48 cm ……….    980,-
(pozn.: v ceně není zahrnuto přepravné/poštovné dle přepravce)
Účel využití:
– ochrana potravin před vnějšími vlivy
– prodloužení trvanlivosti potravin, zachování popř. navrácení čerstvosti, zvýraznění chuti
– netradiční doplněk kuchyňského vybavení
fotografie: Facebook: Foto Sovicka.cz

Popis

Experimenty – osobní zkušenost:
Pokus č. 1
Totožné kousky okurky po 42-ti dnech při pokojové teplotě, levé kusy pod pyramidou z polykarbonátu (Lexanu) půdorys 40x40cm, sklon stěny ɑ 55°, pravé pod umělohmotnou válcovitou dózou.
Pokus č. 3
Paprika, rajče, chléb
Umístění pod py 40×40 cm α 52°, plastový kbelík, py 40×40 cm α 67°
 Po 36 dnech:
Paprika v pyramidách vysušená, pod kbelíkem shnilá.
Rajče v pyramidách seschlé částečně plesnivé, pod kbelíkem shnilé a téměř zcela pokryto plísní.
Chléb pod pyramidami beze změny, pod kbelíkem ztmavl a zplesnivěl.