potravinová pyramida, experimenty

Experimenty – osobní zkušenost:
Pokus č. 1
Totožné kousky okurky po 42-ti dnech při pokojové teplotě, levé kusy pod pyramidou z polykarbonátu (Lexanu) půdorys 40x40cm, sklon stěny ɑ 55°, pravé pod umělohmotnou válcovitou dózou.
Pokus č. 3
Paprika, rajče, chléb
Umístění pod py 40×40 cm α 52°, plastový kbelík, py 40×40 cm α 67°
 Po 36 dnech:
Paprika v pyramidách vysušená, pod kbelíkem shnilá.
Rajče v pyramidách seschlé částečně plesnivé, pod kbelíkem shnilé a téměř zcela pokryto plísní.
Chléb pod pyramidami beze změny, pod kbelíkem ztmavl a zplesnivěl.